Neugierig auf unsere neue Website? Zweite Beta-Version ist online.
Rückmeldungen gern an webrelaunch@hnee.de!

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
•••
Menü

INT181 Logo


Uniwersytet spotyka się z biznesem
Polsko-Niemiecki Kampus Innowacyjny - innowacyjny projekt pilotażowy

(Interreg 181)


Int5a_Foerderhinweis_PL

Głównym celem projektu INTERREG 181 jest rozszerzenie i pogłębienie współpracy pomiędzy szkołami wyższymi, firmami i administracją publiczną w regionie Pomerania. Utworzenie polsko-niemieckiego kampusu innowacyjnego ma na celu dalszy rozwój jakościowy i ugruntowanie współpracy pomiędzy Szkołami Wyższymi w Stralsundzie i Eberswalde oraz Uniwersytetem Szczecińskim.
Studenci z trzech uczelni są motywowani do odbycia praktyk, napisania pracy dyplomowej lub rozpoczęcia kariery zawodowej w regionie poprzez wizyty w przedsiębiorstwach, zintegrowane wykłady i warsztaty, specjalne katalogi tematyczne i bezpośrednie rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za kwestie kadrowe.

W projekcie mogą uczestniczyć studenci którzy poszukują: miejsc do odbycia staży/praktyk, tematów prac licencjackich lub magisterskich oraz możliwości podjęcia pracy w firmach w regionie Pomerania.

Informacje w języku niemieckim można znaleźć tutaj. / Informationen auf Deutsch finden Sie hier.



Logos Projektpartner


Aktualności

Program semestr letni 2021


Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Uniwersytet spotyka się z biznesem; Polsko-Niemiecki Campus - innowacyjny projekt pilotażowy - INT 181

Kierownik projektu:

Prof. Dr. Jörn Mallok

Prof. Dr. Klaus Dreiner

Osoby współpracujące przy projekcie:

Bärbel Jäkel

Patrick Liberka

Partnerzy:

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) – LEAD

Hochschule Stralsund (HOST)

Uniwersytet Szczeciński (US)

Unternehmervereinigung Uckermark e.V. (UVU)

Podmiot finansujący/Instytucja przyznająca dofinansowanie: Projekt INT 181 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Program: Program współpracy Interreg V A - Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna" EFRR

Czas trwania: 01.07.2020 - 31.01.2023


Titelbild HNEE-Studierende_Ulrich_Wessollek-8037


Co, kiedy i gdzie?

 • międzyuczelniane wykłady podstawowe z głównych tematów:

prowadzenie firmy / Benchmarking,

zakładanie działalności gospodarczej / start up,

sukcesja w biznesie;

 • 12 wizyt studyjnych w firmach,
 • 3 giełdy kontaktów i rozbudowa portalu e-learningowego,
 • warsztaty i doradztwo w zakresie aplikacji o pracę, orientacji zawodowej, umiejętności miękkich i regionalnych ofert serwisowych,
 • wydarzenia międzykulturowe.


Do kogo skierowany jest projekt INTERREG 181?

Studenci, którzy - po wcześniejszym zapoznaniu się z firmą - poszukują:

 • miejsca stażu/praktyki,
 • tematu pracy licencjackiej lub magisterskiej związanego z praktyką,
 • pracy jako studenci pracujący w czasie studiów w branży zw. ze studiami lub możliwości podjęcia studiów dualnych,
 • wymiany międzykulturowej ze studentami z innych uczelni,
 • wiedzy z zakresu przedsiębiorczości,
 • wiedzy o firmach w regionie i innowacyjnych przedsięwzięciach.


Profesorowie i pracownicy uczelni, którzy poszukują:

 • współpracy transgranicznej z instytucjami naukowymi lub przedsiębiorstwami,
 • nowych projektów badawczych z przedsiębiorstwami przemysłowymi,
 • transferu i wymiany wiedzy pomiędzy szkołami wyższymi a/lub przedsiębiorstwami,
 • ciekawych, zorientowanych na praktykę wyjazdów studyjnych dla swoich studentów,
 • możliwości prezentacji własnych tematów badawczych na sympozjach,
 • wiedzy nt. regionalnych firm i innowacyjnych projektów.


Firmy, które poszukują:

 • kontaktów z dobrze wyszkolonymi młodymi profesjonalistami, potencjalnymi stażystami/praktykantami i pracownikami,
 • możliwości zaprezentowania własnej firmy jako atrakcyjnego pracodawcy,
 • dalszego rozwoju i określenia możliwości współpracy,
 • pomocy przy opracowywaniu kwestii naukowo-praktycznych, np. w kontekście prac licencjackich lub magisterskich,
 • rekrutacji nowych pracowników.


Jakie są korzyści dla studentów?

 • konkretna pomoc w wyborze zawodu i kariery,
 • podstawowe wykłady nt. przedsiębiorczości o dużym znaczeniu praktycznym,
 • bezpłatny udział w wycieczkach do innowacyjnych firm w regionie Pomerania,
 • zapoznanie się z firmami, które szczególnie poszukują możliwości współpracy ze studentami,
 • specjalistyczne obszary tematyczne dla prac naukowych i praktyk,
 • prace dyplomowe związane z praktyką pod wyłącznym nadzorem przedsiębiorstw,
 • wymiana transgraniczna studentów ze Szczecina i Eberswalde,
 • Kontakty i sieci kontaktów z firmami z regionu i biorącymi udział szkołami wyższymi,
 • kompetencje międzykulturowe.


Linki / Dalsze informacje

INT181 Strona internetowa Hochschule Stralsund:                 www.interreg-wtw.stralsund-hochschule.de

INT181 Strona internetowa Uniwersytetu Szczecińskiego:    https://int181.usz.edu.pl/






 

Osoba kontaktowa:


Prof. Dr. Klaus Dreiner

klaus.dreiner@hnee.de

Tel.: 03334 657- 387

Waldcampus, Haus 12, Raum 115