Neugierig auf unsere neue Website? Zweite Beta-Version ist online.
Rückmeldungen gern an webrelaunch@hnee.de!

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
•••
Menü

Int5a_Programmlogo_Förderhinweis

Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę szkół wyższych i przedsiębiorstw w polsko-niemieckim regionie przygranicznym

(Interreg 109)

Projekt 109 INTERREG przyczyni się do intensyfikacji i konsolidacji współpracy pomiędzy nauką, i praktyką w regionie Pomerania. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość zaprezentowania się jako potencjalni i atrakcyjni pracodawcy dla studentów i absolwentów uczelni Hochschule Stralsund (HOST), Uniwersytetu Szczecińskiego (US) i Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE), którzy mają doświadczenie techniczne i są entuzjastycznie nastawienie do  technologii.

W ramach projektu realizowane są wizyty studyjne w firmach, dzięki którym studenci mają możliwość poznania przedsiębiorców, nawiązania i rozbudowy sieci kontaktów w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. Warto również wspomnieć o zintegrowanych warsztatach i opracowywanych katalogach tematycznych. Efektem tego jest możliwość odbycia praktyk przez studentów, napisania pracy dyplomowej w firmie i możliwość zdobycia pracy w regionie. Ponadto wspólnie ze wszystkimi partnerami organizowana jest międzynarodowa wymiana informacji o przedsiębiorstwach i konferencje specjalistyczne w celu utrwalenia nawiązanych kontaktów, rozwoju synergii i budowania międzynarodowych sieci.

Informacje w języku niemieckim można znaleźć tutaj. / Informationen auf Deutsch finden Sie hier.


Logos ProjektpartnerInformacje o projekcie

Tytuł projektu: Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę szkół wyższych i przedsiębiorstw w polsko-niemieckim regionie przygranicznym - INT 109

Manager projektu:

Prof. Dr. Jörn Mallok

Prof. Dr. Klaus Dreiner

Osoba kontaktowa:

Madlee Einsiedler

Bärbel Jäkel

Partner:

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) – KOORDYNATOR

Hochschule Stralsund (HOST)

Uniwersytet Szczeciński (US)

Unternehmervereinigung Uckermark e.V. (UVU)

Organ finansujący/źródło dofinansowania: Projekt INT 109 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Program: Program Współpracy Interreg V A - Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna EFRR

Czas trwania: 01.11.2018 - 31.10.2020

Co i gdzie?

 • wizyty studyjne w firmach (np. branża energetyczna, przemysł drzewny i metalowy, logistyka, IT)
 • giełdy kontaktów na uczelniach wyższych
 • warsztaty w zakresie ubiegania się o pracę i wyboru kariery zawodowej
 • portal e-learningowy (zarządzanie i planowanie w biznesie) 
 • sympozja naukowe


Do kogo skierowany jest projekt INTERREG 109?

Studenci, którzy poszukują:

 • miejsc do odbycia praktyki
 • firmy do napisania pracy licencjackiej lub magisterskiej
 • możliwości dołączenia do firm w regionie Pomerania
 • wymiany międzykulturowej


Profesorowie i pracownicy uczelni, którzy poszukują:

 • współpracy transgranicznej
 • nowych projektów badawczych z przemysłem
 • wyjazdów studyjnych do firm


Firmy, które poszukują:

 • możliwości prezentacji własnej firmy jako atrakcyjnego pracodawcy
 • kontaktów z potencjalnymi praktykantami, pracownikami
 • kontaktów ze szkołami wyższymi


Jakie korzyści mogą odnieść studenci?

 • pomoc w wyborze pracy i kariery zawodowej
 • bezpłatny udział w wyjazdach  do innowacyjnych firm w regionie Pomerania
 • pomoc  w znalezieniu stażu i praktyki
 • znalezienie tematów badawczych do prac naukowych, wymiana transgraniczna ze studentami ze Szczecina, Eberswalde i Stralsundu


Jakie korzyści mogą odnieść firmy?

 • prezentacja własnej firmy jako atrakcyjnego pracodawcy
 • kontakt z potencjalnymi stażystami, pracownikami
 • określenie możliwości współpracy, zagadnień naukowych i praktycznych
 • rekrutacja nowych pracowników

 

Osoba kontaktowa:

Prof. Dr. Klaus Dreiner

klaus.dreiner@hnee.de

Tel.: 03334 657- 387

Waldcampus, Haus 12, Raum 115